Våra tjänster

Vi utför:

• Alla typer av anläggningsarbeten i trädgårdar så som stensättning och plattläggning, bygge av trapp & mur, poolprojekt och etablering av gräsmatta.

• Dränering av fastigheter, vatten & avloppsinstallationer samt husgrunder.

• Rivningsarbeten, schaktarbeten och planering, kompletta markarbeten.

• Vi säljer och utvinner massor.

• Vi har en miljöanpassad bil- och maskinpark.

• Vi sorterar avfallsmassor enligt föreskrivna regler och bestämmelser.

Vi säljer:

• Allt grus- och stenmaterial.

• Harpad matjord.

• Kompostjord.

Både hemleverans och för självavhämtning.

Hör av dig för mer information!

slider-025